Strona główna / Warsztat / Serwis lakierniczy / Centrum profesjonalistów
Centrum profesjonalistów

Centrum profesjonalistów

Centrum Blacharsko- Lakiernicze w Pietrzykowicach to doskonały przykład nowoczesnego zakładu realizującego usługi lakierniczo- blacharskie dla przeszło dwustu aut w miesiącu. O możliwościach w świadczeniu usług i zarządzaniu tak dużym obiektem z Łukaszem Górką, kierownikiem Centrum Blacharsko Lakierniczego Mercedes- Benz w Pietrzykowicach rozmawia Jakub Radecki.

SAMSUNG CAMERA PICTURES

Czy mógłby Pan pokrótce przedstawić potencjał obsługowy kierowanego przez Pana Centrum Blacharsko- Lakierniczego?

W chwili obecnej w Centrum Blacharsko Lakierniczym naprawianych jest około dwustu pojazdów miesięcznie, a potencjał zakładowy jakim dysponujemy wystarczy jeszcze na blisko sto dodatkowych pojazdów.
Lakiernia jak i blacharnia w kierowanym przez Pana Centrum w znajduje się w jednej hali – proszę powiedzieć jaki to ma wpływ na organizację i czas pracy przeznaczony na obsługę pojedynczego auta?

Zintegrowane ciągi komunikacyjne biura, blacharni, lakierni pozwalają na szybsze i efektowniejsze zarządzanie kadrą. Bliskość tych dwóch procesów:  umożliwia lepszą współpracę pomiędzy specjalistami, a tym samym poprawia płynność procesu, skraca czas naprawy i minimalizuje liczbę poprawek. Połączone hale lakierni z blacharnią umożliwiają bezpieczniejszy transport zarówno samochodów przygotowanych do lakierowania jak i polakierowanych pojazdów z powrotem na blacharnię bez względu na chociażby warunki atmosferyczne.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Z dumą piszecie Państwo na swojej stronie internetowej, iż „Centrum jednym z najnowocześniejszych i najbardziej ekologicznych tego typu warsztatów w Polsce”. Dziennikarski obowiązek nakazuje zapytać dlaczego i poprosić o argumentację na poparcie takiej zobowiązującej deklaracji?

Pisząc o nowoczesnym Centrum Blacharsko Lakierniczym mamy na myśli zastosowane systemy filtrowania stanowisk lakierniczych i blacharskich, zintegrowane systemy ogrzewania i przewietrzania pomieszczeń. Jednocześnie technologia w jakiej zostało wybudowane Centrum Blacharsko Lakiernicze umożliwia zminimalizowanie kosztów stałych takich jak energia elektryczna, ogrzewanie, woda, filtry powietrza itd.  Ponadto technologia lakiernicza jakiej używamy to lakiery wodorozcieńczalne i niskoemisyjne preparaty wspomagające technologię. Aktualnie koncerny chemiczne nie oferują nic bardziej ekologicznego.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Czy przy budowie i później organizacji Centrum korzystaliście Państwo ze wsparcia przedstawicieli marki Mercedes Benz lub koncernu Daimler AG?

Na etapie koncepcyjnym, zwiedzaliśmy podobne obiekty w Polsce i Niemczech. Szczególnie obiekt LaKaZe w Ludwigswelde  pod Berlinem, który obsługuje podobne liczby pojazdów. Jednakże sama koncepcja Centrum była wypracowana przez nas. Z dumą możemy przyznać, że nasz obiekt jest nowocześniejszy.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Czy fakt umiejscowienia Centrum Blacharsko- Lakierniczego w strukturze firmy dealera marki Mercedes- Benz wymuszał od Państwa uzyskanie/ spełnienie określonych (wewnętrznych) certyfikacji/ autoryzacji?

Sam obiekt musiał spełniać warunki techniczne przewidziane dla tego typu inwestycji, wymaganych prawem budowlanym, pracy, ochrony środowiska, etc. Natomiast wyposażenie i technologie napraw, które są sercem inwestycji, musiały spełniać najnowsze standardy marki Mercedes-Benz. Fakt spełnienia tych wymogów, został potwierdzony certyfikatem profesjonalizacji, który otrzymaliśmy w 2013 roku po zakończeniu procesu certyfikacyjnego.
Jak przedstawia się Państwa polityka rozwoju zawodowego kadry pracowniczej?

Firma jest nastawiona na pomoc w ciągłym podnoszeniu kwalifikacji zawodowych pracowników gdyż jest świadoma, że aby osiągać sukcesy w branży musi mieć potencjał w zasobach ludzkich.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Jak wygląda Państwa dobór kadry pracowniczej? Czy zatrudnieni blacharze i lakiernicy oprócz podstawowego zawodowego wykształcenia muszą przy składaniu podań o pracę pochwalić się specjalistycznymi uprawnieniami/ certyfikatami lub zobowiązani są do podwyższenia kwalifikacji już po rozpoczęciu pracy w Państwa firmie?

Wszyscy zatrudnieni pracownicy poza dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje muszą wykazać się znajomością i umiejętnościami zastosowania najnowszych technologii w zakresie napraw pojazdów (umiejętności blacharskie, lakiernicze). Zatrudnieni pracownicy są świadomi, że w tej dobie technologii stosowanych  w przemyśle motoryzacyjnym bez ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji nie będą konkurencyjni na rynku, a co za tym idzie firma też stała by się mało konkurencyjna na rynku. Marka Mercedes-Benz, którą mamy przyjemność reprezentować, nakłada na nas obowiązek doskonalenia zawodowego całej kadry, nie tylko technicznej. Każdy z pracowników ma z góry opracowaną ścieżkę szkoleniową, którą podczas całego okresu zatrudnienia realizuje.
Chciałbym zapytać o Państwa współpracę z firmami ubezpieczeniowymi – czy Państwa Centrum należy do rozmaicie nazywanych sieci partnerskich warsztatów realizujących naprawy powypadkowe?

Oczywiście, że współpracujemy z wieloma ubezpieczalniami, bo to obecnie jest podstawą, aby ułatwić klientom załatwienie części formalności związanych z likwidacją szkód komunikacyjnych. Współpraca z ubezpieczalniami stawia nas w świetle wiarygodnego i kompetentnego partnera zarówno dla ubezpieczalni jak i potencjalnego klienta.

SAMSUNG CAMERA PICTURES
Gdybym mógł poprosić o Pańską ogólną ocenę współpracy z firmami ubezpieczeniowymi? Co ewentualnie można by usprawnić?

Owszem współpraca z ubezpieczalniami wymaga jeszcze wielu poprawek, ponieważ rynek ubezpieczeń w ostatnich latach zmienił się co pociągnęło za sobą wiele zmian zarówno technicznych jak i merytorycznych. W związku z powyższym zarówno klienci, ubezpieczalnie czy warsztaty naprawcze muszą nauczyć się i wdrożyć do użytkowania najnowsze rozwiązania co wymaga zrozumienia każdej ze stron. Duża konkurencja na rynku ubezpieczeń motywuje zarówno nas jak i ubezpieczycieli do jak największego wysiłku na rzecz wypracowania takich optymalnych rozwiązań, które zasłużą na jak najwyższą ocenę Klientów.
Dziękuję za rozmowę.
Zdjęcia: Centrum Blacharsko- Lakiernicze Mercedes Benz Mirosław Wróbel Sp. z o. o w Pietrzykowicach.

Napisz komentarz

Twój adres e-mailowy będzie niewidoczny Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Do góry