Home / Zarządzanie / ZMIANY W OKRESOWYCH PRZEGLĄDACH POJAZDÓW

ZMIANY W OKRESOWYCH PRZEGLĄDACH POJAZDÓW

W 2018 roku ma wejść w życie unijna dyrektywa, która zawiera bardziej restrykcyjne zapisy w dziedzinie przeglądów technicznych. Dokument ten przedstawia wymagania konieczne do pozytywnego zakończenia przeglądu pojazdu, którego ważność uznawana będzie we wszystkich państwach unijnych.

Należy zwrócić uwagę na zapis, który pozwala poszczególnym państwom na autonomię w zakresie ustanawiania częstotliwości dokonywania przeglądów. W Polsce auta starsze niż 3 lata mają obowiązek wykonywania corocznych badań technicznych. W innych krajach Unii obowiązują odmienne zapisy.

Nadchodzi czas na zakończenie procederu „lewych” przeglądów. Opata będzie uiszczana przed rozpoczęciem badania, a w przypadku negatywnego wyniku nie będzie zwracana.

Ponadto nadzór nad SKP będzie przydzielony Transportowemu Dozorowi Technicznemu. Do jego kompetencji będzie należała kontrola rzetelności stacji m.in za pomocą „tajemniczego klienta”, czyli osoby udającej przeciętnego klienta, który odwiedził stację w celu rutynowego badania.

Wśród nowości, które nas czekają ma być wpisanie do centralnej bazy danych i wprowadzenie naklejki lub otrzymanie zaświadczenia zamiast wbijania pieczątki do dowodu. Diagności dodatkowo będą musieli kontrolować wysokość bieżnika opon a wszelkie wykryte uchybienia stanu pojazdu zaklasyfikować jako drobne, poważne lub niebezpieczne.

Przepisy jeszcze nie są gotowe, dlatego branża motoryzacyjne stara się, aby wzrosły ceny za przeprowadzenie badania technicznego pojazdu. Stawki te są sztywne i niezmienne od ponad 12 lat, co nie działa korzystnie na SKP.

Źródło: Organizacja Pracodawców Motoryzacyjnych MOVEO

Dodaj komentarz