Home / Nowości produktowe / GLASURIT ECO BALANCE

GLASURIT ECO BALANCE

Nowa linia produktów o walorach  ekologicznych

Glasurit, należąca do BASF marka lakierów premium do napraw powypadkowych, wprowadziła linię Glasurit Eco Balance. Jest to pierwsza na rynku oferta produktów renowacyjnych z certyfikatem zrównoważonej biomasy. Nowe produkty pomagają oszczędzać zasoby kopalne i ograniczać emisję CO2. Zatem wkład w  ochronę środowiska i klimatu będzie miał nie tylko Glasurit, ale także każdy warsztat blacharsko-lakierniczy korzystający z nowej linii produktów. Nowy asortyment obejmuje sześć produktów — w tym szpachlę, podkład, , utwardzacz, lakier bezbarwny i dodatki — które są wykorzystywane głównie przy naprawie zderzaków oraz usuwaniu kosmetycznych i umiarkowanych uszkodzeń.

Obecnie nadal nie jest możliwe pozyskanie wszystkich surowców wyłącznie ze źródeł odnawialnych. Starając się chronić cenne zasoby, BASF już stosuje surowce odnawialne, takie jak biodiesel, biogaz z odpadów organicznych czy oleje roślinne, łącząc je z surowcami pochodzenia kopalnego w procesie wytwarzania produktów podstawowych. Zrównoważenie biomasy to koncepcja pozwalająca na matematyczne przypisanie procentowego udziału surowców odnawialnych między innymi nowej linii produktów Glasurit Eco Balance, zgodnie z metodą certyfikowaną przez niemieckie Stowarzyszenie Dozoru Technicznego TÜV SÜD. Według tego modelu matematycznego 100% surowców kopalnych można zastąpić surowcami odnawialnymi.

Podejście oparte na zrównoważeniu biomasy jest porównywalne z tzw. zieloną taryfą energetyczną — w jej przypadku energia pobierana z gniazdka także niekoniecznie pochodzi ze źródeł odnawialnych. Znacznie ważniejsze jest to, że łączny odsetek źródeł odnawialnych sumuje się i można go matematycznie przypisać do certyfikowanych produktów komercyjnych. W razie wzrostu popytu, odsetek ten musi być odpowiednio zwiększony. Oznacza to, że wybierając Glasurit Eco Balance, zarówno warsztaty blacharsko-lakiernicze, jak i właściciele samochodów mogą uczestniczyć w ochronie zasobów i zrównoważonym zmniejszaniu obciążeń dla środowiska naturalnego.

Wszystkie produkty renowacyjne z linii Eco Balance charakteryzują się typowymi dla marki Glasurit wysokimi parametrami jakościowymi. Dlatego też warsztaty korzystające z nowych produktów mogą zaoferować swoim klientom efektywną renowację przy mniejszej emisji CO2, a tym samym dodatkową ekologiczną wartość.

Więcej informacji na temat Glasurit Eco Balance podano na stronie www.ecobalance.glasurit.com.

Dodaj komentarz