Home / News / Przyszłość branży motoryzacyjnej w rękach najlepszych ekspertów. Nowy kierunek na Politechnice Warszawskiej podbija serca studentów!
PW Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Przyszłość branży motoryzacyjnej w rękach najlepszych ekspertów. Nowy kierunek na Politechnice Warszawskiej podbija serca studentów!

FORVIA, jeden z największych producentów elementów wyposażenia samochodowego na świecie, wraz z uczelnią wyższą i przedstawicielami biznesu uruchomiła innowacyjny kierunek studiów II stopnia na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych na Politechnice Warszawskiej. Inicjatywa firmy to odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na wykwalifikowanych inżynierów i magistrów w przemyśle motoryzacyjnym. Zajęcia na nowym kierunku wystartowały w lutym.

Branża motoryzacyjna to jedna z największych i najszybciej rozwijających się gałęzi europejskiej gospodarki. W Polsce odpowiada za 8% PKB oraz za ponad 13% wartości eksportu. W tych dynamicznych czasach narasta jeden kluczowy problem — brak wyspecjalizowanych inżynierów, zdolnych sprostać nowoczesnym wyzwaniom sektora automotive. FORVIA rozumiejąc potrzebę kształcenia nowych specjalistów, którzy byliby nie tylko teoretykami, ale także praktykami nowych technologii motoryzacyjnych, zainicjowała nowatorski kierunek studiów na Politechnice Warszawskiej, który od początku cieszy się wysokim zainteresowaniem wśród studentów uczelni.

To przełomowy moment dla edukacji inżynieryjnej. Brakowało kierunku łączącego wiedzę teoretyczną z praktycznymi potrzebami przemysłu motoryzacyjnego. W związku z tym, że sam jestem absolwentem Politechniki, byłem pewien, że jest to odpowiednie miejsce, gdzie taki projekt ma szansę na rozwój. Naszym celem było stworzenie programu, który w pełni odpowiada na te wyzwania, łącząc innowacyjne podejście do nauczania z bezpośrednią współpracą z liderami branży. Wierzymy, że nowa specjalizacja otworzy naszym studentom i studentkom drzwi do przyszłości, w której będą oni nie tylko świadkami, ale także aktywnymi uczestnikami i kreatorami zmian w świecie inżynierii .

— mówi Marcin Dębniak, Global R&D Manager w Grupie FORVIA, inicjator i pomysłodawca nowego kierunku.

Gdzie wiedza spotyka praktykę

Program studiów opiera się na zaawansowanych metodach nauczania XXI wieku, w tym na transformacji cyfrowej i nowoczesnych narzędziach dostępnych na rynku. Gwarantem pełnej realizacji celów i postanowień twórców, a także wysokiego poziomu kadry – ekspertów branżowych, jak i wykładowców etatowych Politechniki, jest merytoryczna opieka uczelni. Za połączenie teorii z praktyką odpowiadają zaś partnerzy biznesowi projektu — FORVIA oraz firmy Bosch i Zaprom, których przedstawiciele będą prowadzili zajęcia na uczelni.

Kształcimy inżynierów, którzy będą efektywnie podejmować decyzje i wprowadzać innowacje w branży motoryzacyjnej. Za cel stawiamy sobie dostarczenie studentom nie tylko solidnych podstaw teoretycznych, ale także umiejętności praktycznych, które są kluczowe w dzisiejszym, szybko zmieniającym się świecie technologii. Politechnika Warszawska stawia na holistyczne podejście do edukacji inżynierskiej, gdzie każdy aspekt nauczania jest skrupulatnie przemyślany. Jestem przekonany, że po ukończeniu tego kierunku, nasi absolwenci będą w pełni przygotowani do stawienia czoła wyzwaniom nowoczesnego przemysłu .

— podkreśla Marcin Dębniak.
PW Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Specjalizacja szybko zyskała przychylność i akceptację Ministerstwa Edukacji, dzięki czemu kierunek wystartował już w lutym tego roku. W programie uwzględnione są praktyczne prace nad rzeczywistymi problemami firm i rozwiązywanie konkretnych biznesowych przypadków umożliwiając studentom płynne przejście do sektora biznesowego po studiach. Projekt pilotażowy ma na celu dostarczenie kompetencji niezbędnych w przemyśle motoryzacyjnym, co stanowi pierwszy krok w kierunku przeniesienia tego rodzaju edukacji na szerszą skalę, w tym stworzenia samodzielnych studiów inżynierskich.

Inżynierowie przyszłości

Studenci mają okazję nauczyć się, jak funkcjonuje biznes od wewnątrz, co pozwoli im na świadomy wybór przyszłego pracodawcy. Zrozumienie procesów i dynamiki branży motoryzacyjnej, zdolność do krytycznego myślenia oraz efektywnej komunikacji to kluczowe kompetencje, których uczą się studenci. Kierunek zapewnia im także umiejętności analizy trendów i przewidywania kierunków rozwoju branży, co daje im znaczącą przewagę na konkurencyjnym rynku.

Dzisiejszy przemysł motoryzacyjny ulega dynamicznym zmianom, które każdy z nas może zaobserwować na ulicach. To powoduje, że w naszym dziale R&D każdego dnia mierzymy się z wieloma wyzwaniami. Zmieniają się również wymagania wobec obecnych, jak i przyszłych pracowników branży automotive. Uruchomienie nowego kierunku na Politechnice Warszawskiej i współpraca z biznesem, pozwolą lepiej przygotować się młodym inżynierom i inżynierkom do tego, jak mierzyć się z realnymi wyzwaniami naszego sektora.

– mówi Marcin Dębniak.

Nowy program na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych to więcej niż tylko nauka — to proces kształtowania przyszłych liderów, którzy będą mieli odwagę, wiedzę
i umiejętności, aby wprowadzać zmiany i kształtować przyszłość branży.


Grupa FORVIA
FORVIA łączy technologie i silne strony przemysłowe Faurecii i HELLI. Z ponad 300 zakładami przemysłowymi, 77 centrami badawczo-rozwojowymi i 150 000 pracownikami, zapewnia unikalne i kompleksowe podejście do teraźniejszych i przyszłych wyzwań motoryzacyjnych. Składająca się z 6 grup biznesowych z 24 liniami produktowymi i silnym portfolio obejmującym ponad 14 000 patentów, FORVIA dąży do tego, aby stać się twórcą zmian, zaangażowanym we wprowadzanie transformacji mobilności.

Możliwość komentowania została wyłączona.