Home / Slider / Trendy i wyzwania na rynku niezależnych warsztatów

Trendy i wyzwania na rynku niezależnych warsztatów

Hella Innovision 2023

Radykalnie zmieniające branżę motoryzacyjną, rozwijające się dynamicznie technologie spędzają właścicielom warsztatów sen z powiek. Wiodący gracze niezależnego rynku części zamiennych traktują jednak obecną sytuację jako okazję, a nie zagrożenie.

W ostatnich latach dynamicznie rozwijają się takie koncepcje i technologie jak m.in: elektromobilność, samochody autonomiczne czy cyfrowe zabezpieczenia wprowadzane przez producentów. Ścisłe powiązanie układów funkcjonalnych pojazdów z oprogramowaniem i systemy utrudniające lub uniemożliwiające diagnozę i naprawę w niezależnych warsztatach sprawiają, że wielu mechaników nie jest pewnych, czy za kilka-kilkanaście lat będą mogli nadal robić to, co robią dziś. Podczas mającej miejsce w połowie listopada konferencji technicznej Hella Innovision 2023 przedstawiciele organizującego wydarzenie przedsiębiorstwa zapewniali, że robią wszystko, by firma i jej klienci byli gotowi na wyzwania w obszarach kluczowych dla niezależnego aftermarketu (dalej w tekście także jako IAM – Independent Aftermarket). Podczas wygłoszonych w ramach wydarzenia prelekcji przedstawiono najistotniejsze dla przyszłości branży megatrendy oraz wskazano, jak na ich skutki szykuje się Hella oraz na jakie wsparcie mogą w związku z tym liczyć jej klienci.

Perspektywa rynku automotive 2030

Po mających miejsce w latach 2018-2020, związanych z kryzysem dostępności półprzewodników i epidemią, sięgających 20% spadkach wolumenu produkcji na światowym rynku automotive nastąpiło odbicie. Według prognoz S&P Global czekają nas dalsze wzrosty. Analitycy przewidują, że w 2027 r. liczba wytwarzanych samochodów ma sięgnąć równemu wynikom z 2018 r. poziomu 94 mln sztuk, a w 2030 wynieść 98 mln.

Rysunek 1: Globalny wolumen produkcji samochodów w mln sztuk według opartych na prognozach S&P Global danych zaprezentowanych podczas wygłoszonego w ramach konferencji Hella Innovision 2023 wystąpienia „Future Trends and Challenges IAM”

Wzrostom ilościowym w okresie 2023-2030 towarzyszyć będą zmiany jakościowe. Według analityków BCG jako ich najważniejsze obszary należy wskazać:

 • znaczące zwiększenie liczby liczących się marek, w tym m.in.:
  • wzrost udziału w rynku marki Tesla do około 4%
  • oraz chińskich producentów OEM do nawet 21% w perspektywie 2030 r.;
 • wzrost odsetka samochodów sprzedawanych online – z poniżej 5% dziś do około 30% w 2030 r.
 • zwiększenie poziomu autonomii pojazdów poprzez wprowadzenie nowych wymogów względem dostarczanych jako standard w nowych samochodach automatycznych systemów asysty;
 • wzrost znaczenia samochodów elektrycznych i zwiększenie ich udziału w europejskim rynku z 16 do 67%;
 • zmniejszenie emisji CO2 na europejskim rynku z 95 g/km dziś do wartości poniżej 10 g/km w 2030 r.;
 • dalszy wzrost kosztów pojazdu, mogący w perspektywie 2030 r. wynieść nawet 40% w stosunku do średnich cen z 2023 r., już o 22% wyższych niż 2019 r.

Choć w pierwszej kolejności powyższe zmiany dotyczą rynku nowych samochodów, nie pozostaną bez wpływu na podmioty działające w branży IAM.

Konsekwencje zmian rynkowych dla niezależnych warsztatów

Po pierwsze, ze względu na dużą liczbę nowych marek, rosnącą złożoność i współzależność instalowanych w pojazdach systemów oraz wdrażanie na szeroką skalę rozwiązań z zakresu cyberbezpieczeństwa trudniejsze może stać się diagnozowanie usterek, zamawianie właściwych części, a następnie i ich skuteczne zamontowanie i zintegrowanie z systemem pojazdu. Niewykluczone, że chcąc tego dokonać, należało będzie uzyskać dostępy do systemów diagnostycznych i baz danych wielu producentów i dostawców.

Po drugie, liczba obecnych na europejskich drogach zasilanych bateriami samochodów elektrycznych (BEV) wzrośnie z 3 mln dziś do nawet 30 milionów w 2030 r. Chcąc być w stanie obsługiwać jeżdżących nimi klientów, należało będzie przygotować warsztat na związane z elektromobilnością wyzwania, takie jak np. konieczność całkowitego pozbawienia pojazdu napięcia przed wymianą baterii czy przygotowanie się do stosowania technik pomiarowych wysokiego napięcia.

Po trzecie, ze względu na rosnące ceny nowych pojazdów, najprawdopodobniej wzrośnie gotowość klientów do napraw i ponoszenia ich kosztów. Co więcej, poszczególne usieciowione części i systemy bezpieczeństwa będą wymagały kalibracji. Pomimo licznych wyzwań i nowych trudności, rynkowe zmiany mogą więc stanowić dla niezależnych warsztatów okazję do rozszerzenia swojej działalności – pod warunkiem nadążania za technologicznymi wymaganiami.

Rysunek 2: Megatrendy, które w perspektywie 2030 będą definiować branżę automotive oraz rynek niezależnych warsztatów samochodowych: (1) cybersecurity i systemy bezpieczeństwa poszczególnych marek, (2) elektromobilność, (3) zwiększona gotowość napraw i nowe obszary serwisowania

Gotowe na przyszłość rozwiązania diagnostyczne i pomiarowe

W ramach sesji Innovision 2023 poświęconych rozwiązaniom dla warsztatów, swoje propozycje mające stanowić odpowiedź na powyższe megatrendy zaprezentowali przedstawiciele marek Hella i Hella Gutmann. Poniżej zamieszczamy zestawienie omówionych produktów i usług wraz z wyzwaniami, w których kontekście zostały pokazane:

 • W związku z dużą liczbą wchodzących na europejskie rynki, nieznanych dotąd marek:
  • w urządzeniach diagnostycznych Hella Gutmann rozbudowano i usprawniono rozpoznawanie VIN, zwiększając prawdopodobieństwo poprawnej identyfikacji pojazdu i sprowadzenia odpowiednich części zamiennych;
  • wprowadzono na rynek kompleksowy zestaw urządzeń i usług, na który składają się: urządzenie diagnostyczne mega macs X, narzędzie CSC i SEG V oraz usługi zdalne macsRemote Services. W ich ramach – za pośrednictwem zdalnego dostępu udzielanego Centrum Serwisowemu Hella Gutmann – przeprowadzona może być na przykład kalibracja reflektora. Od wprowadzenia usługi w 2020 r. skorzystano z niej dotąd ponad 60 tys. razy.
 • W odpowiedzi na upowszechnienie w nowoczesnych samochodach rozwiązań takich jak:
  • systemy łączności i wspomagania kierowcy,
  • rozbudowane architektury sieci pokładowych
  • oraz towarzyszące im systemy cyberbezpieczeństwa

w oferowanych przez Hella Gutmann urządzeniach diagnostycznych serii mega mac już w 2020 r. wdrożono funkcję Cyber Security Management (CSM). Ma ona za zadanie umożliwienie niezależnym warsztatom swobodne komunikowanie się z nowoczesnymi samochodami bez konieczności korzystania z portali OE. Zweryfikowani użytkownicy mogą prowadzić diagnostykę za pośrednictwem urządzenia – nie musząc posiadać wielu osobnych kont w serwisach producentów. Funkcja ma być sukcesywnie rozszerzana o kolejne marki.

 • Z myślą o obsłudze przez warsztaty pojazdów elektrycznych Hella proponuje:
  • przewodnik E-Mobility z danymi technicznymi, instrukcjami bezpieczeństwa, informacjami na temat odłączania i instrukcjami naprawy – specyficznymi dla ponad 1 700 różnych pojazdów,
  • moduł technologii pomiarów wysokiego napięcia MT-HV do wielomarkowego urządzenia diagnostycznego mega macs X oraz szkolenia z zakresu jego wykorzystania,
  • opracowane we współpracy z Battery Quick Check urządzenie HV Battery Diagnosis Pro, umożliwiające określenie stanu akumulatora wysokiego napięcia przy użyciu niewymagającej jazdy, certyfikowanej przez TÜV procedury.
 • Wreszcie, spodziewając się w najbliższych latach wzrostu popytu na usługi warsztatów, rozwijane są rozwiązania umożliwiające zwiększenie sprawności diagnozy i skrócenie czasu koniecznego na realizację napraw:
  • Wdrożona w 2023 r. w urządzeniach Hella Gutmann funkcja automatycznej diagnostyki (AD) stanowi połączenie sztucznej inteligencji z budowaną przez 30 lat bazą danych zawierającą:
   • 100 mln historii samochodów,
   • 100 miliardów zarejestrowanych parametrów,
   • analizy 2 miliardów kodów błędów,
   • 50 milionów przypisań podstawowych ustawień.

Pozwala ona urządzeniom mega macs automatycznie zidentyfikować pojazd, odczytać listę zainstalowanych jednostek sterujących, przeanalizować kody błędów i – w razie potrzeby – przedstawić zalecenia dotyczące dalszej naprawy i części zamiennych.

Choć więc zmiany technologiczne w motoryzacji przebiegają dynamicznie jak nigdy dotąd, a w ich efekcie w branży panuje duża niepewność jutra, na podstawie przedstawionych podczas Innovision 2023 informacji można dojść do wniosku, że najwięksi gracze rynku IAM są gotowi na przyszłość.

Możliwość komentowania została wyłączona.