Home / Oleje i smary / WOLF ZAPOWIADA REWOLUCYJNĄ PLATFORMĘ TECHNOLOGICZNĄ SWOICH ŚRODKÓW SMARNYCH

WOLF ZAPOWIADA REWOLUCYJNĄ PLATFORMĘ TECHNOLOGICZNĄ SWOICH ŚRODKÓW SMARNYCH

NOWOCZESNE WYSOKOWYDAJNE SILNIKI WYMAGAJĄ NOWEJ GENERACJI ŚRODKÓW SMARNYCH, BĘDĄCYCH W STANIE UTRZYMYWAĆ SWOJE WŁAŚCIWOŚCI. W TYM CELU WOLF WPROWADZA CHRONIONĄ PATENTAMI TECHNOLOGIĘ, NA KTÓRĄ SKŁADA SIĘ AŻ 20 AKTYWNYCH SKŁADNIKÓW, TWORZĄCYCH UNIKALNE WIELOCZYNNIKOWE SERUM OLEJOWE. OPRACOWANO JE Z MYŚLĄ O ZMNIEJSZENIU UTLENIANIA I WYDŁUŻENIU ŻYWOTNOŚCI SILNIKÓW, PRZY JEDNOCZESNYM OGRANICZENIU SZKODLIWEJ EMISJI SPALIN.

Wraz ze wzrostem zaawansowania i osiągów silników środki smarne poddawane są coraz większym obciążeniom, przyspieszającym ich degradację. Przedwczesne starzenie się oleju może spowodować podwyższenie poziomu sadzy, czego możliwym następstwem jest utrata przez olej aktywnych właściwości i zmniejszenie jego zdolności do skutecznej ochrony silnika. Może to również prowadzić do zwiększonego poziomu utlenienia i rozcieńczenia filmu olejowego, powodując w konsekwencji przyspieszone zużycie silnika i potencjalnie nieodwracalne uszkodzenie jego części. Właśnie dlatego bezwzględnie niezbędne stały się preparaty smarowe, które wydłużają żywotność olejów.

Opracowaną ostatnio przez Wolf platformę technologiczną można porównać do wyrafinowanego produktu kosmetycznego. Złożona receptura serum łączy między innymi antyutleniacze, dyspergatory i modyfikatory lepkości, tworząc jego wieloczynnikową kompozycję.

W miarę upływu czasu wyrafinowana harmonia i skumulowane oddziaływanie tych aktywnych składników wpływają ożywiająco na olej. Dzięki temu, środki smarne Wolf dłużej zachowują swoje właściwości, a silniki mogą zapewnić optymalne osiągi między coraz dłuższymi okresami kolejnych przeglądów.

Wieloczynnikowa technologia Serum Olejowego Wolf oferuje różnorodne korzyści dla szerokiej gamy silników.

Utrzymywanie silników w czystości

Wieloczynnikowe Serum Olejowe Wolf zapewnia czystość silników, wychwytując mikroskopijne cząsteczki pyłu i węgla i utrzymując je w zawiesinie, co ogranicza ich wpływ na zużycie ścierne części silnika.

Większa oszczędność paliwa

Złożone cząsteczki, które składają się nasze serum olejowe, zapewniają trwałość filmu olejowego tworzonego przez środki smarne Wolf nawet przy niższych lepkościach, co zwiększa oszczędność paliwa. Istnieje jednak ryzyko, że przy niższych klasach lepkości filmy olejowe rozpadną się.

Przeznaczona do ochrony silników specjalna receptura

Wieloczynnikowego Serum Olejowego Wolf gwarantuje doskonałą równowagę między niższą lepkością a idealną grubością filmu olejowego.

Większa ochrona silnika

Środki smarne Wolf osłaniają podzespoły silnika dzięki mikroskopijnej równowadze między aktywnymi składnikami Wieloczynnikowego Serum Olejowego. Zapewnia to niezbędną ochronę przy każdym uruchomieniu silnika, zapobiegając w ten sposób jego zużyciu.

Wydłużone okresy między wymianami

Cięższe warunki jazdy powodują naprężenia oleju, co prowadzi do szybszego utleniania. Wieloczynnikowe Serum Olejowe Wolf zawiera szereg aktywnych składników, w tym specjalnie opracowane przeciwutleniacze, doskonale wyważone do harmonijnego współdziałania, zapobiegającego przedwczesnemu starzeniu się oleju i wydłużającego przerwy pomiędzy jego wymianą.

Obniżona emisja CO2

Wieloczynnikowe Serum Olejowe Wolf utrzymuje silniki w czystości, ograniczając gromadzenie się osadów, rozpraszając sadze i utrzymując kontrolę nad ich poziomem. Czystsze silniki oznaczają większą wydajność, mniejsze zużycie paliwa i niższą emisję. Unikalna chemia w naszym Wieloczynnikowym Serum Olejowym dedykowana jest ochronie układów oczyszczania spalin, zapobieganiu ich przedwczesnemu zużyciu i zapewnieniu doskonałego poziomu wydajności.

Dodaj komentarz