Home / Warsztat / Serwis lakierniczy / EKSPLOATACJA PISTOLETÓW LAKIERNICZYCH

EKSPLOATACJA PISTOLETÓW LAKIERNICZYCH

Jak rozpoznać nieprawidłowości funkcjonowania i jak im przeciwdziałać?

Choć pneumatyczne pistolety lakiernicze to urządzenia o stosunkowo prostej konstrukcji, ze względu na precyzyjny charakter zadań wykonywanych za ich pomocą, w codziennej eksploatacji warto zwracać uwagę na ich stan techniczny i parametry pracy. Jak poznać, że coś idzie nie tak? Jak radzić sobie z najczęstszymi niesprawnościami i zapobiegać ich występowaniu?

Do najpowszechniej spotykanych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania pistoletu lakierniczego należą zakłócenia kształtu pola natrysku oraz nierównomierne wyprowadzanie mieszanki powietrza i farby. O czym świadczą poszczególne odchylenia od normy? Co zrobić, jeśli je zauważymy?

Niewłaściwy wzór natryskiwania
Pożądany przekrój obrazu natrysku pistoletu charakteryzuje się symetrycznym, okrągłym bądź owalnym kształtem (w zależności od ilości powietrza dodawanej do farby poprzez regulację ustawień zaworu) oraz równomiernym zmniejszaniem intensywności natrysku do zewnętrznych krawędzi
pola. Ani w jego centrum, ani w innych miejscach nie powinny występować lokalne punkty o podwyższonej koncentracji natrysku. Jeśli obraz natrysku jest zbyt mały, krzywy, jednostronny lub rozdzielony, może to oznaczać albo że otwory dyszy powietrznej są zapchane, albo że uszkodzona została końcówka dyszy materiałowej. W pierwszym przypadku rozwiązaniem będzie przemycie dyszy powietrznej przy użyciu pędzelka i odpowiedniego
środka czyszczącego (by uniknąć korozji, dyszę należy następnie dokładnie wysuszyć powietrzem). Jeśli natomiast doszło do uszkodzenia końcówki dyszy materiałowej, konieczna może być jej wymiana.

Zakłócenia równomierności strumienia
By powierzchnia mogła zostać równomiernie pokryta lakierem oraz by realne było uzyskanie powtarzalnych efektów pracy, konieczne jest, by pistolet emitował niezmienny w czasie strumień wymieszanego z powietrzem materiału. Jeśli urządzenie pulsuje, zmieniając w regularnych odstępach intensywność lakierowania, może to świadczyć o nieszczelnym osadzeniu dyszy materiałowej w korpusie. Poradzić sobie z tym problemem jest stosunkowo prosto – wystarczy dokręcić ją za pomocą klucza uniwersalnego.

Trzepotanie i plucie mogą wynikać także z zanieczyszczenia lub usterki pierścienia rozdzielacza powietrza. Jego demontaż nie jest niestety możliwy bez jego uszkodzenia, jeśli więc to ten element zawodzi, musimy liczyć się z jego wymianą.

Brak możliwości regulacji szerokości strumienia
Istnieją dwie najbardziej prawdopodobne przyczyny występowania tego zjawiska. W przypadku pierwszej z nich pokrętło regulacji obraca się, lecz nie daje to oczekiwanych efektów. Najczęściej wiąże się to z nieprawidłową pozycją lub uszkodzeniem pierścienia rozdzielacza powietrza.
Podobnie jak miało to miejsce przy okazji powodowanych jego usterką zakłóceń równomierności strumienia, konieczna będzie jego wymiana. Warto zwrócić szczególną uwagę na jego prawidłowe umieszczenie. Jeśli jednak pokrętło regulacji w ogóle się nie obraca, z dużym prawdopodobieństwem
powodem jest poluzowaniem trzpienia ze względu na przekręcenie pokrętła w lewo – aż do ogranicznika. W tym przypadku należy całkowicie
wykręcić za pomocą klucza uniwersalnego pokrętło regulacji (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Następnie – uszczelnić gwint specjalnym preparatem i wkręcić pokrętło do korpusu pistoletu. Jeśli sposób nie zadziała, należy wymienić je na nowe.

Lepiej zapobiegać niż leczyć
W wielu przypadkach opisane powyżej kłopoty są efektem zaniedbań w procesie eksploatacji pistoletu. Choć niektóre z zaleceń producentów mogą
wydawać się zbędne lub przesadzone, przestrzeganie restrykcyjnych zaleceń instrukcji obsługi może oszczędzić nam wiele zgryzot, czasu i pieniędzy.
Prostą czynnością, której prawidłowe wykonywanie powinno zagwarantować bezproblemową eksploatację pistoletu przez długi czas, jest jego regularne mycie. Jak w broszurze na temat prawidłowej eksploatacji sugeruje DeVilbiss, czyszczenie urządzenia bezpośrednio po użyciu jest konieczne ze względu na fakt, że nowoczesne farby i lakiery bezbarwne na bazie wody zasychają w bardzo krótkim czasie, a kiedy to nastąpi są bardzo trudne do usunięcia.

Z uwagi na opisane powyżej zniekształcenia wzoru natrysku, powodowane zapchaniem dysz powietrznych oraz dyszy materiałowej, szczególnie
istotne jest ich dokładne czyszczenie.

 

 

Opracowano na podstawie:
1. DeVilbiss Cleaning your spray gun
2. SATA Mycie i konserwacja pistoletów lakierniczych: Poradnik optymalnej pielęgnacji
pistoletów lakierniczych

 

Dodaj komentarz