Home / Części / Termostat – mały element, wielkie problemy.

Termostat – mały element, wielkie problemy.

Patrząc na tendencje rozwoju silników spalinowych, czyli zmniejszenie ich pojemności skokowej, a co za tym idzie, chęć redukcji spalania (Rys.1) i ograniczenia emisyjności jednostki, coraz większą rolę odgrywa odpowiednio serwisowany układ chłodzenia.

We współczesnych autach z silnikami spalinowymi dominującym sposobem utrzymania odpowiedniej temperatury roboczej jest układ wypełniony cieczą chłodzącą, której ruch wymuszony jest pompą .

Ryc.1 Pe = wydajność, be = zużycie paliwa, T = temperatura silnika

Niewłaściwe działanie, lub uszkodzenie elementów układu chłodzenia może prowadzić do:

  • Przegrzania silnika, w konsekwencji do jego mechanicznego uszkodzenia
  • Wyższego zużycia i nieefektywnej pracy wskutek niewłaściwej temperatury roboczej
  • Niewystarczającego nagrzewania wnętrza pojazdu
  • Nieprzestrzegania ustawowych norm emisji spalin
  • Zwiększenia zużycia paliwa

Jednym z najważniejszych elementów układu chłodzenia jest termostat. To właśnie ten element ma krytyczne znaczenie dla działania układu, dlatego też należy zapoznać się z najczęściej popełnianymi błędami podczas jego  wymiany:                                                                      

 PROBLEM 1:  OLEJ

Uszczelki termostatu zawierają materiały nieodporne na mieszaniny zawierającej olej. Obecność oleju mineralnego, lub syntetycznego w płynie chłodzącym powoduje pęcznienie uszczelki, a tym samym jej destrukcję.

PROBLEM 2: SZCZELNOŚĆ

Konstrukcja uszczelki termostatu została zaprojektowana w sposób, który gwarantuje doskonałe dopasowanie, a tym samym uszczelnienie elementów. Jeśli podczas montażu termostatu została zastosowana dodatkowo masa uszczelniająca,  jest wysoce prawdopodobne, że dojdzie do rozszczelnienia układu.

PROBLEM 3: ZMNIEJSZONY PRZEPŁYW CHŁODZIWA

Bardzo często  użyta jest masa uszczelniająca w ilości, która powoduje dostanie się tej właśnie masy do obiegu płynu chłodzącego. Ma to niezwykle poważne konsekwencje: Cząsteczki uszczelniacza mogą pęcznieć i utrudniać przepływ chłodziwa, mogą też osadzać się na termostacie, co skutkuje problemem z otwieraniem się/zamykaniem termostatu, a tym samym może to doprowadzić do wzrostu temperatury roboczej ponad zalecaną wartość, lub niedogrzanie.

PROBLEM 4: TEMPERATURA PO WYMIANIE TERMOSTATU

Jeśli po wymianie termostatu na nowy obserwujemy problem z osiągnięciem temperatury roboczej silnika, lub temperatura przekracza wartość zalecaną, problemem może być powietrze, które dostało się do układu podczas wymiany termostatu.  Może  to  nie  tylko  utrudniać  cyrkulację  czynnika chłodzącego,  lecz   również   skutkować   poważnymi   uszkodzeniami   silnika,  ponieważ  wtrącone  powietrze  sprawia,  że  może  on się lokalnie przegrzewać. Zalecane jest użycie urządzenia umożliwiające podciśnieniowe napełnianie układu chłodzenia.

Dodaj komentarz