Home / Warsztat / Serwis lakierniczy / Wybieramy odpowiedni pistolet lakierniczy do napraw samochodów (Car refinish)

Wybieramy odpowiedni pistolet lakierniczy do napraw samochodów (Car refinish)

Musimy sobie zadać pytanie do jakiego materiału będziemy używać dany pistolet oraz jakiej firmy są te materiały ponieważ każdy producent ma inne zalecenia co do wielkości dyszy i rodzaju pistoletu.

  • Szpachle natryskowe
  • Podkłady
  • Lakiery bazowe konwencjonalne
  • Lakiery wodorozcieńczalne
  • Lakiery bezbarwne

Który pistolet i system dysz jest dla mnie najbardziej odpowiedni?

W zależności od obiektu, który musi być polakierowany, wielkości naprawianych elementów, warunków danego warsztatu, warunków pogodowych wybieramy najodpowiedniejszy materiał: producenci na swoich stronach internetowych udostępniają karty techniczne z których dowiemy się jak stosować dany produkt: lepkość materiału, czas schnięcia , ilość warstw, gradację papieru, rozmiar dyszy w pistolecie oraz ciśnienie robocze.

Dane odnośnie doboru dyszy i pistoletu są ogólne, a tym samym nie precyzyjne.

Często wymienia się szereg dostępnych dysz i technologii powlekania (np. HVLP niskociśnieniowe lub RP z redukowanym ciśnieniem).

W arkuszach danych na stronie SATA w zakładce DOWNLOADS można znaleźć producentów lakierów wraz z ich zaleceniami co do doboru pistoletu i wielkościami dysz. Producenci tacy jak: PPG; R-M; LESONAL; MIPA; NEXA, CROMAX, GLASURIT; NOVOL;SHERWIN WILLIAMS; STANDOX; SIKKENS, SPIES HECKER i jeszcze kilka innych firm.

Firma SATA ściśle współpracuje z tymi firmami testując ich materiały na swoich pistoletach, następnie po próbach u wyżej wymienionych producentów uzyskuje aprobatę, które pistolety z jaką dyszą mogą być stosowane i tak powstają arkusze .

Podaję przykład na podstawie firmy Cromax jak wyglądają karty rekomendujące dobór pistoletów i odpowiednich dysz do różnych materiałów lakierniczych.

Widzimy, że pistolety HVLP są przeznaczone w większości do materiałów o mniejszej lepkości

Natomiast system pistoletów RP również spełniający normy emisji LZO można użyć do materiałów o wyższej lepkości.

 Konkludując sprawdzamy u siebie w warsztacie z jakich materiałów najczęściej korzystamy (co to za producent) , a następnie patrzymy w tabelę doboru pistoletu i dopasowujemy do własnych potrzeb. Pamiętajmy przy tym, że w większości przypadków do tego samego materiału mamy do wyboru pistolet HVLP lub RP. W warsztatach gdzie mamy małą wydajność kompresora to znaczy poniżej 500 L/min. Wybieramy pistolet RP, który potrzebuje około 275-290 L/min natomiast HVLP w granicach 430 L/min. Dużą rolę odgrywają przyzwyczajenia co do szybkości lakierowania, precyzji ustawień pistoletu tzn. ciśnienia na wejściu, odległości od lakierowanego obiektu.

Pistolet HVLP jest bardziej wymagający co do ustawień i sposobu lakierowania. Ciśnienie na wejściu powinno wynosić ok. 2 bara, a odległość od obiektu powinna oscylować w granicach 10-15 cm. Kiedy chcemy szybciej lakierować zmniejszamy odstęp nawet do 10 cm. Dlaczego nie powinniśmy przekraczać odstępu 15 cm. Pistolet HVLP uzyskuje pełną szerokość natrysku już w odległości 5-7 cm, a tym samym najlepsze rozpylenie. Powyżej 15cm cząsteczki materiału zaczynają się sklejać powodując efekt kropienia z możliwością pojawiania się chmurek. Pamiętajmy, że w systemie HVLP ciśnienie na wąsach pistoletu nie może przekroczyć 0,7 bara, i musi przenosić na obiekt powyżej 65% materiału według dyrektywy o LZO. Pistolety w systemie HVLP są minimalnie oszczędniejsze jeśli chodzi o zużycie materiału ale potrzebują dużo więcej powietrza co przekłada się na koszty.

Natomiast w systemie RP. odległość od obiektu to 17-21 cm właśnie wtedy uzyskujemy pełną szerokość natrysku i najlepszą atomizację (rozpylenie). Pistolet RP potrzebuje około 290 L/min. również spełnia normy LZO przenosząc na obiekt powyżej 65% materiału

Lakierując samochody starsze (nie mówię tu o samochodach kultowych), będziemy używać szpachli natryskowej do tego potrzebujemy specjalnego pistoletu. Jedyny taki pistolet przeznaczony do szpachli ma SATA jest to SATAjet 100 B P 2,5 ze ściętymi rogami dyszy powietrza, taki kształt zapobiega osadzaniu materiału podczas natrysku szpachli.

Pamiętajmy każdy pistolet powinien mieć te części ze stali nierdzewnej, które stykają się z materiałem. Obecnie bardzo dużo materiałów jest na bazie wody również podkłady. Pistolety podróbki nie są odporne na korodowanie nie mówiąc, że nie spełniają żadnych norm to nie jest pistolet dla profesjonalisty.

Dodaj komentarz