Home / Warsztat / PORADY TECHNICZNE MAHLE: Urwanie zaworu spowodowane przekrzywieniem sprężyny zaworu

PORADY TECHNICZNE MAHLE: Urwanie zaworu spowodowane przekrzywieniem sprężyny zaworu

Po naprawie układu rozrządu dochodzi czasem w niekorzystnych warunkach do urwania zaworu podczas pracy. Najczęstszą przyczyną jest w tym przypadku błąd montażowy: ukośne osadzenie sprężyny zaworu.

Zdjęcie 1: Ukośnie osadzona sprężyna zaworu

Jeśli sprężyna zaworu została zamontowana ukośnie, działają na nią nierównomierne siły, ponieważ już przy zamkniętym zaworze sprężyna jest ściskana mocniej z jednej strony. Po otwarciu zaworu sprężyna jest dociskana do bloku, a skok wałka rozrządu generuje ekstremalnie duży moment zginający w górnej części trzonka zaworu.

Może to spowodować jego złamanie na wysokości najniższego rowka. Zawór spada do komory spalania, gdzie zakleszcza się pomiędzy tłokiem a głowicą cylindra i ulega mocnemu zdeformowaniu.

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE TEGO TYPU USZKODZENIA:

  • Uszkodzenie następuje bezpośrednio po naprawie
  • Pęknięcie zaczyna się na wysokości trzeciego rowka i przebiega w poprzek trzonka zaworu (patrz zdjęcie 2)
Zdjęcie 2: Pęknięcie zaworu w okolicy
najniższego rowka
  • Zamki zaworów są częściowo zdeformowane w okolicy mostków
  • Ślady nierównomiernego nacisku na powierzchni przylegania sprężyny zaworu w głowicy cylindra (patrz zdjęcie 3)
Zdjęcie 3: Ślady nacisku w głowicy cylindra

Powierzchnia pęknięcia ma strukturę typową dla gwałtownego pęknięcia (patrz zdjęcie 4)

Zdjęcie 4: Złamany zawór
Zdjęcie 5: Typowy wygląd uszkodzenia po złamaniu zaworu

WAŻNE!

Podczas montażu sprężyn zaworowych należy zapewnić ich prawidłową pozycję w głowicy cylindra! W przypadku montażu nowych zaworów zawsze wymieniać również zamki zaworów!

Dodaj komentarz