Home / Części / Współpraca badawcza TOMEX Hamulce z Narodowym Centrum Badań Jądrowych

Współpraca badawcza TOMEX Hamulce z Narodowym Centrum Badań Jądrowych

TOMEX Hamulce wspólnie z działającym w Narodowym Centrum Badań Jądrowych Centrum Doskonałości NOMATEN prowadzi badania materiałowe projektowanych przez siebie okładzin ceramicznych.

Firma TOMEX wybrała Narodowe Centrum Badań Jądrowych i Centrum Doskonałości NOMATEN jako partnera w badaniach  tzw. „trzeciego ciała” tworzącego się na powierzchni tarczy hamulcowej i jego wpływu na efektywność pracy i komfort jazdy hybrydowych okładzin hamulcowych. Badaniami kierować będzie dr Iwona Jóźwik, szefowa grupy badawczej Materials Characterization.

Zespół naukowców NOMATEN podda analizie powierzchnie próbek wyciętych fragmentów tarcz hamulcowych oraz opracuje raport dla TOMEX Hamulce. – Nasze prace obejmą obrazowanie mikrostruktury powierzchni techniką skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz analizę składu pierwiastkowego metodą spektroskopii promieniowania X z dyspersją energii (EDS) w wybranych obszarach powierzchni dostarczonych próbek – wylicza szefowa grupy badawczej charakteryzacji materiałów. Park infrastruktury badawczej naszej jednostki obejmuje szereg najnowocześniejszych w Polsce urządzeń – m.in. dyfraktometr rentgenowski Bruker AXS (Advanced X-Ray Solutions) D8 Advance Diffractometer oraz skaningowy mikroskop elektronowy Helios 5 UX (ThermoFisher Scientific).

– mówi dr Iwona Jóźwik

Otrzymane długofalowe wsparcie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) oraz Komisji Europejskiej usprawni badania nad materiałami odpornymi na ekstremalne warunki  (m.in. wysokie temperatury czy korozję).

Obszarem badań i rozwoju w TOMEX Hamulce kieruje Maciej Szlichting. Nasz Dział R&D jest skoncentrowany na rozwoju klocków hamulcowych oraz technologii ich produkcji. Do naszych największych sukcesów należą opracowanie i wdrożenie nowoczesnego kompozytu ciernego tj. materiału hybrydowego do produkcji klocków hamulcowych oraz opracowanie wysokowydajnej, innowacyjnej technologii prasowania klocków hamulcowych HybriTech® – wylicza kierownik R&D firmy TOMEX Hamulce. Podkreśla również znaczenie współpracy z sektorem nauki. W naszej pracy chętnie wspieramy się potencjałem i aktywnością uczelni wyższych czy instytutów badawczych, uważając iż takie współdziałanie pozwala uzyskać przewagę konkurencyjną zapewniając jednocześnie tak pożądany efekt synergii, dzięki czemu jesteśmy w stanie zapewnić i dostarczać najlepszej jakości produkty naszym klientom w całej Europie i nie tylko.

Dodaj komentarz