Home / Części / PORADY TECHNICZNE MAHLE: Alternatory ze złączem S

PORADY TECHNICZNE MAHLE: Alternatory ze złączem S

Czujnik temperatury akumulatora chroni zamontowany w pojeździe akumulator przed przegrzaniem, które mogłoby spowodować awarię. W zależności od zastosowania dostępne są alternatory wyposażone w dodatkowe złącze do czujnika tego rodzaju. Dotyczy to również alternatorów MAHLE MG 207 i MG 283.

Ilustracja 1: Czujnik temperatury akumulatora
Ilustracja 2: Schemat alternatora z następującymi złączami: czujnik akumulatora (S), sygnał obrotów (W), ciągły plus (B+), masa (B-), kontrolka ładowania (D+)

Czujnik temperatury akumulatora mierzy temperaturę akumulatora i obniża napięcie ładowania po osiągnięciu zdefiniowanej wartości. Jeśli czujnik nie działa prawidłowo lub nie został podłączony, alternator nie generuje napięcia ładowania i w rezultacie akumulator nie jest ładowany.

Czujnik podłącza się do alternatora za pomocą tzw. złącza S. Podczas montażu alternatora należy więc sprawdzić, czy jest on wyposażony w złącze tego typu. Pominięcie złącza zostanie zasygnalizowane najpóźniej podczas uruchamiania silnika poprzez świecenie kontrolki ładowania. Jest to częstą przyczyną nieprawidłowej reklamacji nowego alternatora jako wadliwego.

Ilustracja 3: Alternator ze złączem S

WAŻNE! Podczas montażu alternatora ze złączem S należy pamiętać o prawidłowym montażu czujnika! Podczas demontażu zaleca się również oznaczenie złączy i kabli, aby zapobiec pomyłkowej zamianie.

WWW.MAHLE-AFTERMARKET.COM

Dodaj komentarz